Vrijdag ochtend hebben we lekkere koffiekoeken gegeten. Daarna zijn we gaan trainen. Het was de laatste training van het kamp. Na de middag hebben de oudsten een spel gedaan, niet zomaar een spel het was een vuil spel. We moesten door een vuile beek vol met… modder!!! Dat was nog niet alles, we moesten bijvoorbeeld door as, bruine zeep en water met kleurstof. Daarna gingen de kleinere naar huis en moesten wij gaan douchen. Na het eten in de avond speelden we een  nachtspel. De oudsten gingen op dropping, maar wij speelden een spel in het bos met boemannen. De bedoeling was om een kaars uit te blazen zonder gepakt te worden.

Simen en Thibo